تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
رم، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۰۲/۱۵‬

كتابخانه بزرگ واتيكان تا دو ماه ديگر براي انجام عمليات ترميم بمدت سه سال تعطيل خواهد شد.

روزنامه "اونيره" ارگان اسقف‌هاي ايتاليا در شماره روز شنبه خود نوشت:
كتابخانه قديمي واتيكان از ‪ ۲۳‬تيرماه آينده به‌منظورانجام يك دوره ترميم كلي به مدت سه سال تعطيل مي‌شود.

ميراث بزرگ اسناد و كتب اين كتابخانه نيز مجهز به تدابير جديدي براي نگهداري و حفظ آن خواهد شد.

به گزارش ايرنا ، كتابخانه كهن واتيكان داراي مجموعه‌اي از قديمي‌ترين و كمياب‌ترين كتاب‌ها در جهان است.

پاپ " نيكولو پنجم" ( ‪ ۱۴۴۷ -۱۴۵۵‬ميلادي ) در قرن ‪ ۱۵‬نخستين فردي بود كه ايده ساخت و جمع آوري كتب را ارائه داده بود.

كار بناي كتابخانه مذكور از سوي پاپ " سيستو چهارم " در تابستان سال ‪ ۱۴۷۵‬ميلادي آغاز شد.

در اين كتابخانه دستنويس ها، كدها و كتب متعلق به سيستو چهارم و پاپ هاي قبل از وي جمع آوري مي‌شد.

كتابخانه واتيكان امروز داراي يك ميليون و‪ ۶۰۰‬هزاركتاب قديمي و معاصر است .

اين كتابخانه همچنين داراي ‪ ۸۳۰۰‬جلدكتاب كه بانخستين سيستم چاپي قرن ‪ ۱۵‬ميلادي بچاپ رسيده‌اند و نيز ‪ ۶۵‬جلد كتاب پوستي است .

‪ ۱۵۰‬هزار دستنويس و ‪ ۳۰۰‬هزار سكه و مدال و حدود ‪ ۲۰‬هزار اشياء هنري از جمله ميراث كتابخانه واتيكان است .


برچسب‌ها: