زاهدان ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۰۲/۱۳‬

. طرح اخراج اتباع بيگانه.

شماري از افغان‌هايي كه در مرز سيستان به صورت داوطلب به كشور خود باز مي‌گشتند در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ، ايرانيان را تنها الگوي مناسب انساندوستي در دنيا معرفي كردند.

اين افراد صبح پنجشنبه هنگام خروج از مرز "ميلك" زابل گفتند: ايرانيان در اين چند سال به بهترين شكل ممكن وظيفه انساني و ديني خود را انجام دادند.

يك تبعه ‪ ۳۳‬ساله افغان كه همراه خانواده خود سوار بر كاميون بود تا با رفتن به افغانستان در آباداني كشور خود سهيم باشد، افزود: سه سال پيش با هدف كسب و كار همراه خانواده به ايران آمدم.

"محمدطاهر نورزهي" بيان كرد: افغان‌ها همواره در كشور خود مظلوم واقع شده‌اند به طوري كه هيچ يك از حاكمان افغانستان به فكر آباداني و رفع مشكلات معيشتي مردم نبوده اند.

وي اضافه كرد: با آمدن به ايران در دو شهر زاهدان و زابل به كار فروش غلات، روغن و برنج مشغول شده و خرج زندگي خود و خانواده را براحتي تامين كرده است.

او ادامه داد: در اين سه سال ‪ ۱۲‬نفر از اعضا خانواده‌اش به همراه خانواده خواهرش بدون هيچ مشكلي در ايران زندگي مي‌كردند.

يك تبعه ديگر افغان كه به لهجه سيستاني نيز مسلط بود، حين خروج از مرز گفت: در اين چند سال ايرانيان به بهترين شكل پذيراي ما بودند و بخوبي تمام معيارهاي انسان دوستانه را رعايت كردند.

وي كه خود را "ظاهرمحمد سالاري" ناميد، گفت: اكنون با توجه به اين كه در ايران به همراه خانواده‌ام زندگي خوبي دارم ولي به صورت داوطلب به كشور افغانستان بر مي‌گردم تا كشورم را همانند ايرانيان ، بسازم.

او يادآور شد: ‪ ۲۷‬سال است كه در ايران اقامت داشته و در اين مدت برادران ايراني بهترين رفتار را با ما داشتند.

"فاطمه قنبرزهي" تبعه ديگر افغان نيز گفت: مردم افغانستان همواره از دولت و ملت ايران تشكر مي‌كنند، زيرا ايرانيان به ويژه در دوران جنگ تحميلي رژيم صدام عليه ايران كه خود در سخت‌ترين شرايط اقتصادي بودند، به خوبي از افغان‌ها پذيرايي كردند.

وي گفت: متاسفانه دولت افغانستان به جاي سپاسگزاري از ايران و قدرداني از ملت و دولت جمهوري اسلامي به سبب ميزباني از افغان ها، بدون در نظر گرفتن سالها ميزباني و استفاده از يارانه‌هاي مختلف همانند ايرانيان ، اكنون تبليغات منفي عليه ايران براه انداخته است.

او تاكيد كرد: كاري كه ايران در زمينه ميزباني از اتباع خارجي و مهاجران انجام داده تاكنون در هيچ كشوري سابقه نداشته و بايد از اين همه محبت ملت و نظام جمهوري اسلامي قدرداني شود.

"جلال قنبري" يكي ديگر از اين افراد نيز گفت: ميزباني حدي دارد و ايران به خوبي به مدت ‪ ۲۸‬سال از اتباع افغان و مهاجران كشور ما پذيرايي كرده است.

او ادامه داد: اين حق دولت و نظام جمهوري اسلامي است كه اتباع بيگانه را از كشورشان بيرون كنند، زيرا ميزباني تا كي؟
وي گفت: اكنون كه شرايط داخلي افغانستان مناسب است و ديگر جنگ و آوارگي آنچناني وجود ندارد، مهاجران افغان بايد براي آباداني به كشور خود برگردند.

او افزود: افغانستان نيازمند بازسازي ، توسعه و رفاه است و بايد بدست مردم افغان ساخته شود.

وي اظهار داشت: دولت جمهوري اسلامي رافت اسلامي و انسان دوستي را بخوبي نشان داده و اتباع افغان هنگام خروج از ايران آزادانه مي‌توانند وسايل زندگي و دارايي خود را به افغانستان انتقال دهند.

وي گفت: براي اين كار حتي دولت ايران هزينه حمل اثاثيه را پرداخت مي- كند و مواد غذايي لازم را نيز در اختيار اتباع افغان قرار مي‌دهد.

يكي ديگر از افغان‌ها گفت: ايرانيان با برخورداري از فرهنگ غني اسلامي و ملي سالها پذيراي ما بوده‌اند.

"محمد ساقه‌اي" كه در ايران خود را "محمد لكزايي" معرفي كرده بود ادامه داد: در ايران به بنايي مشغول بوده و خرج خانواده خود را از اين راه تامين كرده است.

وي بيان كرد: هشت سال در منطقه سيستان زندگي متوسطي را براي خود رقم زده بودم و زندگي راحتي داشتم.

او اظهار داشت: ايرانيان در اين چند وقت به عنوان برادر همواره حامي من و خانواده‌ام بودند.

وي با اشاره به بازگشت افغان‌ها به افغانستان ،اين اقدام را امري مهم در آباداني كشورش دانست و ابراز اميدواري كرد كه افغان‌ها همانند ايرانيان كشور خود را در مسير رشد و توسعه قرار دهند.


برچسب‌ها: