تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦

مجلس شوراي‌اسلامي به‌تازگي كليات طرح"حذف كنكور"،سراسري ويژه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي را تصويب كرد و اين مصوبه موجب شد تا پرسش‌هاي زيادي نزد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها نيز شكل گيرد.

آنچه كه تاكنون مشخص شده اين است كه; كنكور سراسري در سال ‪ ۱۳۹۰‬حذف و شيوه‌ي پذيرش داوطلبان آموزش عالي نيز برمبناي سوابق تحصيلي و پرورشي آنان خواهد بود.

طبق ماده‌ي (‪ (۱‬اين طرح، همه دانش‌آموزان در پايه‌هاي تحصيلي دوم و سوم دبيرستان و پيش‌دانشگاهي، به طور يكسان و كشوري و منطبق بر مقررات آموزش و پرورش در امتحانات شركت خواهند كرد.

بر اساس ماده‌ي (‪ (۲‬طرح، پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه‌اي و عمومي بر پايه‌ي سوابق تحصيلي، پرورشي، مهارتي و استعدادي خواهد بود. به نحوي كه با افزايش سوابق تحصيلي و پرورشي حداكثر تا پايان سال اول برنامه‌ي پنجم توسعه، آزمون‌هاي سراسري ورود به آموزش عالي به طور كامل حذف مي‌شود.

براساس ماده ديگراين طرح، پذيرش دانشجو در رشته‌هاي كارداني ناپيوسته از طريق سوابق تحصيلي و آزمون خاص صورت مي‌گيرد.

پذيرش دانشجو تا زماني كه آزمون سراسري برگزار مي‌شود، بر اساس قانون يك مرحله‌اي كردن آزمون‌هاي سراسري از ديگر مواد طرح فوق است.

در طرح "حذف كنكور"، كميته‌اي متشكل از وزراء يا يكي از معاونين وزارتخانه‌هاي علوم - تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و نماينده‌اي از كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيش‌بيني شده كه اين كميته در مورد آزمون سراسري تصميمات مختلفي را مي‌تواند اتخاذ كند.

هم‌چنين اين كميته مسئوليت تعيين و محاسبه‌ي سوابق تحصيلي داوطلبان نيز را برعهده دارد.

جزييات طرح يك فوريتي "پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي" (طرح حذف كنكور) در ‪ ۸۵/۱۰/۲‬در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصويب شد كه بر اساس يكي از تبصره‌هاي طرح مذكور، وزارتين علوم، بهداشت و درمان و دانشگاه آزاداسلامي از سال ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۰‬مجاز هستند دانشجويان مقطع كارداني را با استناد به نتايج آزمون سراسري خود يا بر اساس سوابق تحصيلي پذيرش كنند.

همچنين در اين طرح جديد تمام امتيازات قانوني از قبيل سهميه مناطق، رزمندگان، آزادگان و شهدا به قوت خود باقي است.

اين طرح داراي موافقان و مخالفاني نيز بود. موافقان اين طرح اكثرا عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و مسئولان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هستند و اعتقاد داشته و دارند كه حذف كنكور در كارايي نظام آموزش عالي موثر خواهد بود.

در مقابل مخالفان اين طرح نيز معتقدند كه به دليل اين كه تضميني براي ايجاد استانداردهاي آموزشي در چهار و پنج سال آينده در نظام آموزش و پرورش كشور، وجود ندارد بنابراين به دليل عدم موازنه آموزشي در سراسر كشور نمي‌توان به يك گزينش اصلح رسيد.

شايد در‪ ۹۰‬درصد رشته‌ها و ظرفيت‌هاي دانشگاه آزاد،پيام نور، غيرانتفاعي ، شبانه و دولتي بتوان كنكور را به‌راحتي حذف كرد، اما بدون ترديد به دليل جذابيت‌ها و محدوديت‌هاي خاصي كه در برخي رشته‌هاي تحصيلي وجود دارد، بايد راهكار بسيار مطمئني را براي پذيرش دانشجو در اين دسته از رشته‌هاي تحصيلي پيدا و جايگزين كنكور كرد.

نكته آخر نيز ارايه تعريف درست، قابل فهم و منطقي از سابقه تحصيلي، پرورشي و مهارتي براي دانش آموزان و به خصوص خانوده‌هاي آنان است كه اين روزها بسيار نگران ادامه تحصيل و چگونگي ورود فرزندنشان به دانشگاه ها هستند.

بر اساس تعريف، سابقه‌ي تحصيلي، نتايج امتحان نهايي كشوري دروسي است كه داوطلب در دوره‌ي متوسطه و پيش‌دانشگاهي فراگرفته است و سابقه‌ي پرورشي و مهارتي نيز، رتبه‌ي داوطلب در مسابقات فرهنگي، هنري، ورزشي، مهارتي، علمي و پژوهشي در سطح استاني، كشوري يا بين‌المللي است.


برچسب‌ها: