تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦

معاون فناوري پارك علم و فناوري خراسان رضوي گفت: از ابتداي امسال تاكنون ‪ ۷۰۰‬شغل مستقيم مبتني بر دانايي در اين پارك ايجاد شده است.

به گزارش روز چهارشنبه اين پارك به ايرنا، دكتر سعيد صمدي افزود: اين تعداد شغل توسط شركتهاي فناور مستقر در مراكز رشد پارك علم و فناوري خراسان ايجاد شده‌اند.

او اظهار داشت: دو برابر اين تعداد نيز ميزان اشتغالزايي به صورت غير مستقيم است.

وي افزود: مشاغل مبتني بر دانايي مي‌توانند منشا ايجاد دهها شغل ديگر در آينده باشند.

او گفت: توسعه فناوري بستر كارآفريني است و پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد آنها مناسبترين گزينه براي كارآفريني مبتني بر فناوريهاي نو محسوب مي‌شوند.

وي افزود: تحقق اهداف توسعه‌اي كشور به وسيله منابع انساني ارزشمند و كارآفرين صورت مي‌گيرد كه با ايجاد مووسسات اقتصادي مبتني بر فناوري و خلق ارزش افزوده در نهايت سبب رونق و توسعه اقتصادي مي‌شود.

عضو هيات علمي پژوهشكده علوم و صنايع غذايي خراسان گفت: ‪ ۷۵‬شركت فناور در پارك علم و فناوري خراسان و مراكز رشد وابسته مستقر هستند.

وي افزود: همچنين ‪ ۱۴‬شركت به عنوان شركتهاي رشد يافته از مراكز رشد خارج و ‪ ۲۰‬شركت نيز در قالب شركتهاي همكار كه مراحل رشد خود را طي نموده و دانش بنيان و فناور هستند با مجموعه همكاري مي‌كنند.

او گفت: در پاركهاي علم و فناوري، بازاريابي در عرصه بين‌المللي با هدف افزايش توان رقابتي و استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي بايد بيش از پيش مورد توجه مسوولان قرار گيرد.


برچسب‌ها: