دولت انگليس روز سه‌شنبه براي عبرت گرفتن از ماجراي ‪ ۱۵‬نظامي بازداشت شده انگليسي در ايران و نحوه رسيدگي‌اش به اين موضوع، تحت فشار قرار گرفت.


به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، به دنبال انتشار دو گزارش در روز سه‌شنبه در ارتباط با موضوع نظاميان ملوان انگليسي كه پس از ورود غيرقانوني به آب‌هاي سرزميني ايران بازداشت و پس از مدتي آزاد شدند، قرار است "دز براون" وزير دفاع انگليس در برابر قانونگذاران انگليسي سخنراني كند.

پس از بازداشت و آزادي نظاميان ياد شده، براون براي كناره‌گيري از منصب‌اش تحت فشار قرار گرفت و مجبور شد به خاطر موافقت با انتشار خاطرات دوران بازداشت برخي از اين نظاميان، عذرخواهي كند.

براساس اين گزارش، تلويزيون دولتي ايران اعتراف آشكار تعدادي از اين افراد به ورود غيرقانوني را پخش كرد.

به گزارش "ايرنا"، نظاميان انگليسي دو هفته پس از بازداشت در اقدامي كه "محمود احمدي‌نژاد" رئيس جمهوري ايران آن را هديه عيد پاك به مردم انگليس خواند، آزاد شدند.

با اين حال، دو تن از اين نظاميان پس از بازگشت به كشورشان خاطرات خود را در مطبوعات و يك ايستگاه تلويزيوني فروختند كه اين امر، انتقاد بستگان نظاميان كشته شده در عراق، سياستمداران و شخصيت‌هاي نظامي را برانگيخت.

ژنرال "سر راب فالتون" فرمانده سابق تفنگداران دريايي انگليس در گزارشي كه روز سه‌شنبه منتشر شد، به شرايط عملياتي، عواقب و تبعات بازداشت نظاميان انگليسي پرداخت.

"توني هال" رئيس سابق شبكه خبري بي‌بي‌سي نيز از كساني است كه گزارش ديگري را به امر شخص براون و با موضوع محوري ابعاد اين رسوايي در رسانه‌ها تهيه كرده است.

براون از هال خواسته بود درس‌هاي فراگرفته شده از مناقشه ايجاد شده بر سر تصميم به موافقت با فروش خاطرات نظاميان ياد شده را تعيين كند و توصيه‌هايي را نيز براي آينده ارائه دهد.


برچسب‌ها: