بازگشت عليرضا اكبرپور

ISN - عليرضا اكبرپور بازيكن آماده چند سال گذشته استقلال به احتمال زياد فصل آينده پيراهن استقلال را تن مى كند. پيشنهاد بازگشت اين بازيكن توسط بازيكنان باتجربه استقلال منصوريان و فكرى به فتح الله زاده ابلاغ شد كه سرپرست و مديرعامل آينده استقلال هم با اين پيشنهاد موافقت كرد. البته مرفاوى هنوز درباره بازگشت اكبرپور نظرى نداده و بازگشت اين بازيكن را منوط به آمادگى بدنى مى داند.

/ 0 نظر / 3 بازدید