آیا واقعا محرمانه نداریم!!!

بعد از گذشت یکماه از دستور شخص اول ممکت مبنی بر انتشار فکت شیت ایرانی، همچنان دولت یازدهم، وزارت امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی از انتشار آن سرباز می زنند. کار به جایی رسیده که اینان در آشفتگی تمام هر روز داستانی جدید را می نویسند.

روزی رییس سازمان انرژی اتمی می گوید گزاره برگ را نوشتیم و تحویل وزارت امور خارجه دادیم که صورت صلاحدید منتشر می شود، روزی دیگر می گویند همین سخنان مجریان امر فکت شیت است دیگر چه نیاز به مکتوب کردن آن است. آن روی سکه، وزیر خارجه حرف دیگری دارد برای افشای نادرستی فکت شیت آمریکایی به زودی گزاره برگمان را منتشر می کنیم. اما در جدید ترین اظهار نظر حسن روحانی با اشاره به کم حافظگی منتقدین و خواستاران انتشار گزاره برگ ایرانی اعلام کرد که فکت شیت ایرانی قبل از گزاره برگ آمریکایی ها منتشر شده است!!

انتهای این نا فرمانی 30 روزه و بازی موش و گربه با مردم کجاست؟آیا کسانی نیستند تا وظیفه خود بدانند تا این قضیه را پیگیری و به نتیجه برسانند و یا فقط وظیفه یشان به یادداشت های شخصی رهبری محدود می شود؟!                                         پ. ن: جهت مطالعه ی بیشتر در باره چرایی موافقت با مذاکرات هسته ای        http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید