# اقتصاد

ما اقتصاد دانیم لطفا حرفی از واقعیت نزنید

 "ما اقتصاد دانیم" تلنگری ایست بر فضای رخوت آلود دانشکده های اقتصاد. "ما اقتصاد دانیم" نیشتر ایست بر اساتید اقتصاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید