# محرمانه

آیا واقعا محرمانه نداریم!!!

بعد از گذشت یکماه از دستور شخص اول ممکت مبنی بر انتشار فکت شیت ایرانی، همچنان دولت یازدهم، وزارت امور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید