سیاست های چند گانه در برخورد با رخدادهای روز

خبرگزاری هایی که داعیه حرفه ای گری را دارند، در برخورد با رخدادها عکس العمل هایی متفاوت و حتی متضاد با هم دارند. این رسانه ها که تضاد و عناد آن با ایران و اسلام تا به حال بارها ثابت شده ، اما این بار به صورتی دیگر به اربعین پرداخته اند. پس از اعتراضات و نقدهای انجام شده به عدم پوشش چنین گرد همایی بزرگی در جهان، این رسانه ها به نوعی دیگر به پوشش آن پرداختند همانگونه که برخی در ایران جدای از زیبایی ها و صحنه های سراسر زیبای این راهپیمایی و گرد همایی از جمله ایثار، گذشت، مهمان نوازی، عشق، صمیمیت، محبت، تفاهم برابری برادری و... به زعم خود به مشکلات فرهنگی و سیاسی آن پرداخته اند8860490_972.png.

قضاوت با شما اما برخورد متضاهرانه سلبریتی های داخلی و رسانه های معاند در خارج و حتی داخل هماهنگ و برنامه ریزی شده نیست؟!!!

.

/ 0 نظر / 18 بازدید